Chỉ số KPI Marketing cho một chiến dịch Digital Marketing?

KPI cho chiến dịch digital Marketing

Trong marketing, chúng ta đều biết chỉ số KPI là chỉ số đo lường dành cho bất kỳ một kế hoạch nào. Cơ sở để đánh giá xem kế hoạch của bạn thực hiện là thành công hay thất bại. Tìm ra những lý do, nguyên nhân đưa đến thành công hay thất bại của một kế hoạch.

Một chiến dịch Digital Marketing cũng không ngoại lệ. Các chỉ số KPI là thước đo của những nỗ lực tiếp thị thành công.

Chúng ta cần xác định được các chỉ số KPI marketing cho chiến dịch digital marketing. Bởi lẽ chỉ có như thế chúng ta mới biết được chiến dịch content marketing của chúng ta có đi đúng hướng hay không.

KPI cho chiến dịch digital Marketing

Trong các chiến dịch digital marketing trong lĩnh vực B2B.KPI khác nhau tùy thuộc vào từng doanh nghiệp nhưng có những KPI chung mà bạn cần phải biết. Các chỉ số KPI tập trung vào 4 nhóm sau:

  • Khả năng tìm kiếm
  • Tâm lý khách hàng
  • Mức độ hành động
  • Tỷ lệ chuyển đổi

Khả năng tìm kiếm:

Chỉ số KPI này là số lượng những quan tâm đến một nội dung mà bạn truyền tải trên các phương tiện và kênh truyền thông khác nhau. Chỉ số này có thể tính bằng: số lượt người xem trên Web, Facebook, Youtube, báo chí, diễn đàn, TVC.

Tâm lý khách hàng:

Chỉ số KPI này được đo bằng thái độ tích cực hay tiêu cực với một nội dung mà bạn thực hiện. Tâm lý khách hàng được thông qua các chỉ số như lượt share, số lượng comment. Tuy nhiên, hiểu như thế nào là tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào thời gian cũng như địa điểm khác nhau.

Ví dụ: Bạn làm một quảng cáo về Coca-Cola thì thái độ yêu đời, vui vẻ của người dùng càng cao thì càng tốt. Nhưng nếu bạn quảng cáo về một chiến dịch phòng chống tai nạn. Thì thái độ sợ tai nạn, lo lắng của người xem lại yếu tố thành công.

Mức độ hành động:

Nghĩa là khách hàng sẽ có những hành động gì sau khi nhận được những thông điệp mà doanh nghiệp phát đi. Những hành động đó có phù hợp với những kỳ vọng của chúng ta hay không. Mức độ hành động là số lượng các ý kiến phản bác, đồng ý, số lượng nhấp chuột (banner).

Khả năng chuyển đổi:

Chỉ số KPI này chính là thước đo quan trọng nhất của một chiến dịch Content Marketing. Chỉ số này cho ta biết lượng khách hàng chuyển đổi sang hành vi cuối cùng mà một chiến dịch đem lại. Có thể là các chỉ số về kinh doanh (doanh số, lợi nhuận..). Có thể là chỉ số về hình ảnh (người đăng ký, tham gia…). Nhưng dù là chiến dịch nào đi nữa thì nó vẫn phải đem lại một giá trị cho khách hàng và ROI dương cho doanh nghiệp.

Đây là một danh sách các chỉ số KPI marketing cụ thể để mọi người cùng đánh giá và tham khảo:

KPI cho chiến dịch digital Marketing 2