DỊCH VỤ TIẾP THỊ TOÀN DIỆN

Chúng tôi mang đến cho bạn những khách hàng mới

Chúng tôi là Agency cung cấp các giải pháp, xây dựng các chiến lược hiệu quả để giúp bạn phát triển thương hiệu và tiếp cận khách hàng tiềm năng trên đa nền tản

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VÀ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP

Phân tích thị trường và giúp bạn định vị thương hiệu, xây dựng ý tưởng cốt lõi để phát triển thương hiệu và sản phẩm.

Đánh giá, đề xuất phương án thực hiện hiệu quả đối với từng thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Khi triển khai các chiến dịch, chúng tôi luôn có phương án theo dõi và điều chỉnh liên tục nhưng phải đúng mục tiêu.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, lập chiến lược truyền thông và quảng cáo toàn diện để phát triển sản phẩm và thương hiệu; từ định vị thương hiệu, tạo câu chuyện thương hiệu, phát triển ý tưởng sáng tạo, thiết kế đến tư vấn kế hoạch truyền thông tích hợp trên tất cả các hoạt động từ ATL (Above the Line) đến BTL (Below the line). Giúp nhiều khách hàng và tương tác với khách hàng của họ theo cách tốt nhất.